apart tesamen
Tesamen
 
HOME

RELATIES

FUN

DATEN

REIZEN

COACHING

COLUMN

BUDGET

ZEKERHEID
  Salaris       Consuminderen       Bijverdienen       Wonen       Budgetbeheer       Mijn verhaal    

Zelfstandige in bijberoep worden

Volstaat jouw enige salaris niet om rond te komen? Ben je na een relatie weer single en wil je wat reserve aanleggen om een eigen huis te kunnen afbetalen?

Dan kan het een idee zijn om bij te verdienen als zelfstandige in bijberoep.
Dit moet je weten.
zelfstandige

Wie kan een zelfstandig bijberoep uitoefenen?

- Iedereen die minstens halftijds voor een werkgever werkt of
  een vaste arbeidsovereenkomst van minstens 19 uur heeft.

- Vast benoemd onderwijzend personeel dat minstens 6/10 van
  een volledig uurrooster presteert.

- Ambtenaren die het akkoord van hun werkgever hebben en minstens 200 dagen
  of 8 maanden per jaar werken. Het aantal uren dat ze presteren moet minstens
  de helft van het aantal uren van een voltijdse betrekking bedragen.

- Mensen die minstens 66 % arbeidsongeschikt zijn, in ziekteverzekering zijn
  en een uitkering hebben die gelijk is aan of hoger dan het minimumpensioen voor een
  alleenstaande zelfstandige (1.047,84 euro op 1 april 2013).

De speciale gevallen

Een werkzoekende kan zelfstandige in bijberoep worden als hij ouder is
dan 50 en een toelating krijgt van de RVA.

Een werkzoekende die minstens drie maanden voor hij werkloos werd een zelfstandig bijberoep
had, kan dat behouden onder volgende voorwaarden: hij moet een aanvraag indienen
bij de RVA via een vakbond of de Hulpkas voor werkloosheid. Het bijberoep mag zich
niet afspelen in de horeca, leurhandel, verzekeringen of de bouwsector.

De nevenactiviteit mag enkel uitgevoerd worden op weekdagen na 18 uur en voor 7 uur ’s ochtends. Op zaterdag en zondag mag er voor eigen rekening gewerkt worden.

Het recht op een werkloosheidsuitkering vervalt voor de dagen waarop in het weekend gewerkt wordt. De omvang van de inkomsten zijn begrensd. Vanaf 4.027 euro vermindert de uitkering.

De RVA kijkt ook naar de omzet die via het bijberoep getotaliseerd wordt. Gaat het om een heel hoog bedrag, dan kan de RVA uitkeringen terug vragen. Je kan dan overwegen om zelfstandige te worden vanuit de werkloosheid. Je kan daarvoor eventueel een beroep doen op een activiteitencoöperatie

Hoe begin je eraan?

Door je aan te melden bij een ondernemingsloket:
FOD Economie-inschrijvingen

Omdat ‘zelfstandige in bijberoep’ geen apart statuut is, moet je daar dezelfde formaliteiten vervullen als een zelfstandige in hoofdberoep. Vervolgens heb je 90 dagen na het begin van je nevenactiviteit om je aan te melden bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, zie : Verzekeringsfondsen

Daar moet je een attest voorleggen waaruit blijkt dat je een hoofdactiviteit uitoefent of van een vervangingsinkomen leeft.

1-Volg een opleiding voor je bijberoep

Wie niet weet hoe hij kan starten en waar hij zoal rekening mee kan houden, kan in één van de Syntra opleidingscentra van Antwerpen, Gent of Leuven
een sessie Just Get Started met thuiswerk volgen. Zij organiseren regelmatig een infosessie waar je op 3 uur heel wat praktische informatie krijgt. De sessies worden georganiseerd in samenwerking met de gespeciliseerde diensten   ThuiswerkGids en   Freelancenetwork.

2-Aanbiedingen voor bijwerk vinden

De hamvraag voor een bijverdienste is uiteraard waar je bedrijven vindt die thuiswerk of een bijverdienste aanbieden. Op internet heb je een aantal sites waar bedrijven hun freelance jobs posten. Je kunt dan als het ware kiezen welke type job je wil doen en reageren.

3-De juiste structuur

formaliteiten Moet je als zelfstandige in bijberoep een zaak opstarten of gewone zelfstandige blijven? Kies je voor een eenmanszaak of een vennootschap? Een bvba, een vzw, een cvba, een nv, een vof? Je doet er goed aan om dat met een boekhouder of accountant te bespreken want aan elke vorm zijn voor- en nadelen verbonden.

4-Hoe zit dat met voorafbetalingen?

Wanneer zelfstandigen geen voorafbetalingen doen, wordt de belasting op hun beroepsinkomsten met een bepaald percentage vermeerderd. Dat geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep. Dat kan vermeden worden voorafbetalingen te doen. Praat ook hier eerst met een boekhouder over.

5-Sociale bijdragen zonder sociale rechten

Aangezien een ‘zelfstandige in bijberoep’ geen apart statuut heeft, is hij net als een voltijdse zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd.

Nadeel is dat de zelfstandige in bijberoep hiermee geen sociale rechten opbouwt. Hij heeft geen recht op (extra) kindergeld, ziekte- en invaliditeitsuitkering of pensioen. Dankzij zijn hoofdactiviteit geniet hij immers al van deze rechten. Er is evenmin een verzekering bij faillissement.

Hoeveel bedragen de sociale lasten?
De bijdragen zijn afhankelijk van het inkomen. Blijft het netto-jaarinkomen onder de 1.419,49 euro dan zijn er geen sociale bijdragen verschuldigd.

Vanaf 1.419,50 euro netto-jaarinkomen moet er wél betaald worden. Omdat een startende zelfstandige zijn netto-jaarinkomen niet kent, worden gedurende de eerste drie jaar minimum kwartaalbijdragen aangerekend. Die schommelen tussen (ongeveer) 74 euro in het eerste jaar tot (ongeveer) 78 euro in het derde jaar.

Het juiste bedrag hangt af van de kosten die het sociaal verzekeringsfonds aanrekent. Daarna gaat men de definitieve bijdragen innen. Ze bedragen 22% van het exacte netto-jaarinkomen dat je drie jaar eerder verdiende. Het plafond per kwartaal bedraagt 3.664,49 euro.

6-Belasting op Toegevoegde Waarde

Wie btw-plichtige prestaties levert, heeft een btw-nummer nodig. Ook de zelfstandige in bijberoep. Bij de inschrijving in het ondernemingsloket krijgt iedere zelfstandige een ondernemingsnummer van 10 cijfers dat meteen ook geldt als btw-nummer. Vervolgens moet de zelfstandige een btw-boekhouding bijhouden, btw-aangiften indienen en de verschuldigde btw betalen.

Zelfstandigen die als kleine onderneming beschouwd worden, genieten van een btw- vrijstelling wanneer hun omzet niet hoger is dan 5.580 euro op jaarbasis. Dat bedrag zou opgetrokken kunnen worden tot 25.000 euro. Ons land kreeg daartoe een machtiging van de Europese Raad, maar het is voorlopig wachten op een aanpassing van de Belgische wetgeving.

Wie vrijgesteld is van btw, hoeft zijn klanten geen btw te factureren en evenmin btw-aangiftes in te dienen. Maar hij mag dan ook geen btw aftrekken. Koop je een computer voor de zaak, dan is het gedeelte btw hierop niet aftrekbaar.

7-Ga ik eigenlijk wel iets verdienen?

In bijberoep mag je in principe zoveel verdienen als je wil, maar… als je geen onderneming hebt, worden al je inkomsten uit je nevenactiviteit opgeteld bij de verdiensten van je hoofdberoep.

Dat levert dus een hoger belastbaar inkomen waarop dan weer hogere belastingtarieven worden toegepast. Zie: Belastingen

Het kan dus in bepaalde gevallen interessant zijn om wat minder te factureren als je wil vermijden dat het grootste gedeelte van je bijverdienste opgaat aan belastinggeld. Ook dit bespreek je best met een boekhouder of een accountant.

Tenslotte: Ga niet over een nacht ijs
Win zoveel mogelijk informatie in.
Er zitten wel wat addertjes onder het gras,
maar er wordt ook bijzonder veel hulp aan starters geboden.

Tijd investeren in je onderzoek voor je start kan een aardig pakket aan steunmaatregelen opleveren én een vangnet voor het geval je onderneming zou mislukken.

Publicatie gesponsord door
-----------------------------------------------------------------------------------
Uw commentaar:
Minimaal 3 lijnen aub
Uw naam
Uw gemeente
Uw mailadres
Uw mailadres wordt niet gepubliceerd.
Commentaar van inactieve mailadressen wordt verwijderd.
Om geautomatiseerde invulling te voorkomen:
De voornaam van de voorzitter van een Vlaamse partij,
die ook burgemeester van Antwerpen werd
Schrijf hier in op onze
NIEUWSBRIEF
Google+
    Reactie van alleenstaanden

Tesamen vzw is een
niet-commerciele datingsite


'' Er zitten veel addertjes onder het gras.


Win zoveel mogelijk informatie in ''Tesamen